Práce a brigády

prace-brigada.wz.cz

Práce

Práce je v ekonomii cílevědomá lidská činnost, která vede k uspokojování lidských potřeb, k vytváření statků a služeb. V klasické ekonomii je vedle půdy a kapitálu jedním z produkčních faktorů a zastupuje zde lidský činitel. Levicové a socialistické ekonomické teorie charakterizuje vysoké hodnocení práce oproti jiným faktorům.

Brigáda

Brigáda je určitý specifický typ drobné výpomocné práce, která nemá povahu dlouhodobé systematické činnosti, může se jednat i o nesystematickou pracovní činnost vykonávanou svépomocným způsobem. Jedná se o práce, kterou mohou být vykonávány jako dobrovolná výpomoc prováděná zdarma nebo jen za symbolickou odměnu (dobrovolná brigáda) nebo i za mzdu (placená brigáda). V minulosti se často jednalo o nějakou činnost sezónní nebo nárazové povahy - například práce při sklizni zemědělských plodin (bramborová brigáda, chmelová brigáda, brigáda při žních, sběr mandelinky bramborové) nebo výsadbě lesních stromků prováděné po rozsáhlých lesních kalamitách apod.